2015 Junior World Championships – Santo Domingo – Boys 18U Singles – 1st Round

2015 Junior World Championships
Santo Domingo, Dominican Republic
November 2015

Boys 18U Singles

1st Round

Mauro Daniel Rojas
vs.
Freddy Godoy